Kontaktní informace


Adresa

28. října 1727/108
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Telefon

E-mail

Datová schránka

IČO

+420 603 555 710

richtarova@gmail.com

axbeu3h

62271229